ניהול הפארק נעשה ע"י מנהלת משותפת לשתי הרשויות:

העיר בית שאן ולמועצה האזורית "עמק המעיינות".

 

המנהלת מהווה גורם מוסמך לאישור כניסת מפעלים לפארק (בכפוף להמלצת וועד אכלוס, התמ"ת וממ"י). המנכ"ל והמנהלת יתמכו יסיעו וילוו את המפעלים בקבלת כל האישורים הנדרשים, במהלך הקמתם ובהמשך. כמו כן, המנהלת והמנכ"ל יפעילו את האתר באופן משותף ויתנו את כל השירותים הנדרשים.

 

היתרונות מהם ייהנו המשתכנים בפארק התעשייה צבאים:

אזור עדיפות לאומי (אזור פיתוח א' קבוע).

הטבות המשתנות מעת לעת ונקבעות ע"י משרד הכלכלה והאוצר. 

קירבה לגבול עם ירדן, מעבר הגבול "נהר הירדן" – 10 דקות נסיעה – 10 ק"מ מהפארק.

מחירי קרקע מסובסדים.

ליווי ועזרת המנכ"ל והמנהלת לאורך כל מסלול האישורים עד תחילת בניה.

שרותי שמירה ניקיון וגינון משותפים, כמו כן שירותים נוספים אשר תיווצר להם דרישה בעתיד.

רכבת "העמק" - סמוכה לפארק , על כביש 71 .

 

שירותים הניתנים ע"י המנהלת

המנהלת הנה הכתובת העיקרית להספקת שירותים ציבוריים שניתנים בפארק:

• טיפול וליווי היזמים בהשגת כל האישורים הנדרשים במשרדי הממשלה

  ובמנהל להקצאת מגרש/שטח – מסלול ירוק.

• ניקיון.

• שמירה (עפ"י הנדרש).

• פינוי אשפה (חיוב עפ"י נפח פינוי).

• גינון.

• תחזוקה (תאורת רחוב, קווי הולכה מרכזיים וכו').

• תאורת רחובות (לד)

• אחזקת כבישים ומדרכות

• תימרור

• שלטי הכוונה

• שירותים נוספים עפ"י רצון הלקוחות (תשלום בהתאם לשירות הניתן).

 

04-6060770